Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai

Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai

Minggu, 25 September 2011

MARS ADHYAKSA

Ciptaan: C. Simanungkalit

SATYA ADHI WICAKSANA
DASAR TRAPSILA ADHYAKSA
LANDASAN JIWA KEJAKSAAN
SEBAGAI ABDI MASYARAKAT

SETIA ‘DAN SEMPURNA MELAKSANAKAN
TUGAS KEWAJIBAN
TANGGUNGJAWAB PADA TUHAN, KELUARGA
DAN SESAMA MANUSIA

ABDI NEGARA SEBAGAI PENEGAK HUKUM YANG
BERLAMBANGKAN PEDANG NAN-SAKTI
INSAN ADHYAKSA SEBAGAI PENDAMBA KEADILAN
DAN PEWUJUD HUKUM PASTI
KITA BASMI KEMUNGKARAN
KEBATILAN DAN KEJAHATAN
YANG TERSURAT DAN TERSIRAT IMBANGKAN
TEGARLAH SEPANJANG JAMAN

Logo Kejaksaan dan MaknanyaBintang bersudut tiga

Bintang adalah salah satu benda alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tinggi letaknya dan memancarkan cahaya abadi. Sedangkan jumlah tiga buah merupakan pantulan dari Trapsila Adhyaksa sebagai landasan kejiwaan warga Adyaksa yang harus dihayati dan diamalkan.

Pedang
Senjata pedang melambangkan kebenaran, senjata untuk membasmi kemungkaran/kebathilan dan kejahatan.

Timbangan
Timbangan adalah lambang keadilan, keadilan yang diperoleh melalui keseimbangan antara suratan dan siratan rasa.

Padi dan Kapas
Padi dan kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi dambaan masyarakat.

Seloka ”Satya Adi Wicaksana”
Merupakan Trapsila Adhyaksa yang menjadi landasan jiwa dan raihan cita-cita setiap warga Adhyaksa dan mempunyai arti serta makna:
  • Satya : Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.
  • Adi : kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama, bertanggungjawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia.
  • Wicaksana : Bijaksana dalam tutur-kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.

Makna tata warna
  • Warna kuning diartikan luhur, keluhuran makna yang dikandung dalam gambar/lukisan, keluhuran yang dijadikan cita-cita.
  • Warna hijau diberi arti tekun, ketekunan yang menjadi landasan pengejaran/pengraihan cita-cita.


Sumber: Kepja No. 074/1978 dan Perja No. 018/A/J.A/08/2008

Assalamu'alaikum, wr.wb dan Salam sejahtera bagi kita semua

Assalamu'alaikum,wr.wb
Salam sejahtera bagi kita semuanya.
Selamat datang bagi semuanya, pada hari ini Minggu, 25 September 2011, saya dengan sengaja membuat blog ini agar kita dapat saling bertukar fikiran dalam segala hal mengenai aspek kehidupan dan apa yang kita lihat dan alami di keseharian kita.
hmmm.....
kira-kira tema apa yang akan kita bahas saat ini, sekiranya yang dapat agak melemaskan urat syaraf kita.